Hem > Om oss

Om oss

Välkommen till Vilhelmina kommuns Fotoarkiv! (Sofie 8)

Fotoarkivet startade 2003 som ett Kulturprojekt i samarbete mellan Vilhelmina kommun och Arbetsförmedlingen. Vi arbetar med att digitalisera och registrera bildmaterial som förutom muséets samlingar innehåller bl.a. Lennart Sehlins bilder, donerade av familjen Britt Sehlin, John Lindgrens samling, delar av Nils Erikssons bilder och Åke Sörlins bilder som barnen lämnat in som gåva till Vilhelmina kommun. Till dags dato har vi sammanlagt över 34.000 bilder som kommit in från privatpersoner som vill dela med sig av gamla bilder från sina hembyar.

Resultatet av vårt arbete läggs fortlöpande ut på Internet. Målet med vårt samlande av gamla bilder, är att rädda, bevara samt göra kommunens bildhistoria mera tillgänglig. Syftet under kommande år är att bygga upp och utöka samarbetet med byaföreningar samt enskilda personer. Vi kommer också att arbeta med ny teknik, samt ta med kortare filmer i våra presentationer.

Hjälp oss att visa vår gamla hembygd!

Har du gamla bilder som du vill dela med dig av? Bilder som visar hur det en gång såg ut. Det kan vara bilder från skola, arbete, särskilda händelser i byn, bilder på byggnader mm. Det får gärna vara människor på bilderna. 

Vår förhoppning är att få in material från varenda vrå av vår kommun.                                                                  Givetvis får du igen dina bilder när vi är färdiga!

Kontakta oss via e-post: fotoarkivet@vilhelmina.se

eller via telefon 0940 - 142 73

___________________________

Information om bilder på sidan

Vid överföringen av de bilder som var utlagda på den tidigare hemsidan till den nuvarande följde tyvärr inte alla uppgifter och taggningar av personer med. Fotoarkivet arbetar fortlöpande med att åtgärda dessa kompletteringar.

Vi ber om överseende.

_________________________

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet. https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/dataskydd